Info

OVANÅKERS SÖDRA VVO


PM. för Ovanåkers södra viltvårdsområde 2020-2021


JAKTTIDER.

 

Älg: 10-11/10, andrajakt 31/10-1/11.

Styrelse och jaktledare avgör om flera jakter behövs. Jakten kan även avbrytas tidigare.

Småvilt: Laga tid.

Jakt på björn, varg, lo, järv och vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom

Ovanåkers Södra VVO under begränsad tid inom ramen för, av myndighet, beslutad jakttid för att

förhindra skador förorsakade av dessa arter. Årskort småvilt eller älgkort gäller under denna jakt.

Vid björn, varg och lojakt får en (1) jaktgäst medtagas under förutsättning att denna jaktgäst är årskortsinnehavare i något av Ovanåkers Västra eller Östra Viltvårdsområde,

jaktgästen skall lösa dagkort.

Vid jakt på bäver i gränsvatten mot Ovanåkers Västra och Östra får vi skjuta bäver även på deras

sida av gränsvattnet.

Skottpengar utbetalas på följande djurslag: Kråka, kaja, skata, räv, bäver, mink, mård, mårdhund

och grävling. Inga skottpengar betalas ut för vilt som är skjuts i byggnader, gäller ej fällor.

Skottpengar utbetalas endast av kassören. Fredrik Östling  telefon 070-2285392                                                                                                 

 

 

KORTPRISER.

 

Älg: 200 kr. Jaktgäst markägare 200kr, dessa erhåller ej någon köttdel.

Småvilt: Årskort 300 kr, dagkort 75kr. Dagkortsköpare skall medfölja årskortsinnehavare, max 3 st per jakttillfälle. Markägare med fastighet som uppbär jakträtt och boende inom viltvårdsområdet, äger rätt att lösa dagkort och jaga utan sällskap. Årskort utan mark till ungdomar upp till 25 års ålder boende inom viltvårdsområdet, detta gäller småvilt och även älgjakt men utan rätt till köttdel.

       

Skottlista skall lämnas in senast 31/3.

 

Älgkort skall lösas senast 7/9.

 

Alla jägare är skyldig att ta reda på de gränser och bestämmelser som gäller inom området.

Tänk särskilt på kravet på godkänd eftersökshund vid björnjakt

 

Inom fridlysningsområdet är jakt på rådjur och hare förbjuden.

 

Alla skogstjärnar är fridlysta för jakt på änder gäller ej kanadagås, undantagna är Homnatjärnarna.

 

 

FRIDLYSNINGSOMRÅDE

Från Alftarån efter gamla basvägen från Römyran till Öhmans, därefter gamla grustagsvägen till Jonpers 

i klon och sen Viksjöforsvägen till Bergavägen och den fram till Faluvägen och sen Södergatan till

Lillbovägen och denna fram till Hobergsbäcken, all mark öster och norr om denna gräns är fridlyst.

 

 

Vem blir årets predatorjägare ?

 

Poäng i tävlingen erövras genom att vid lagenlig jakt eller fångst, fälla nedan listade vilt.

Poäng         Vilt

1 poäng    Skata, Nötskrika

2 poäng    Kråka

4 poäng    Mink

10 poäng    Mård, räv, grävling, bäver

20 poäng    Mårdhund

 

Tid för tävlingen är 1/7-31/3.

Priser: Presentkort till de 3 bästa.   1:an 500:-.   2:an 300:-.    3:an 200:-.

5 st presentkort på 100:- lottas även ut till de som lämnat in skottlistan i tid (senast 31/3).

Prisutdelningen och utlottning sker på årsstämman.

 

Styrelsen

 

                             

Copyright © All Rights Reserved